Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde 40/3 Çukurambar/Ankara
tr

Klinikte Uygulanan Testler

Anasayfa » Klinikte Uygulanan Testler
MOXO d-CPT Testi Çocuklar ve Yetişkinler için
MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir. Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.
MMPI Testi (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory- MMPI) bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir. MMPI ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır: Depresyon, Hipokondriazis (Hastalık hastalığı), Histeri (Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel tercih ve eğilimler), Paranoya (Şüphecilik), Psikasteni (Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani (Duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik).

Bu hastalık tanıları dışında MMPI testi ile bireylerin aile problemleri, öfke ve kaygı sorunları, işle ilgili sorunlar, insanlar arası iletişimde yaşanan sorunlar, özgüven, anti sosyal özellikler ve sağlıkla ilgili endişeler düşünce tarzı gibi hastalık dışındaki psikolojik özellikleri de değerlendirilebilmektedir.
16 yaşından büyük herkese uygulanabilir.

MMPI çok yönlü kişilik envanteri sadece hastalık veya psikolojik sorun olup olmadığını ölçen bir test değildir. Uygulanan testte kişinin psikolojik sorunlarının olup olmadığının tespitinin dışında genel olarak kişinin nasıl biri olduğunu belirleyebilmekte, uygulanan kişinin normal kişilik özelliklerini de ortaya çıkartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düşünen çiftlerin birbirine kişilik olarak uygun olup olmadığını belirlemekte ya da işe alımlarda işe uygunluğu belirlemekte de kullanılabilmektedir.

TAT (Tematik Algı Testi)
Tematik Algı Testi, 30 resim ve 1 boş karttan oluşan projektif bir kişilik testidir. Bu testte kişiliğin, çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları ve güdüler gibi altta yatan dinamiklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kişilerden gördükleri resimler hakkında başı, ortası ve sonu olan birer hikaye yazmaları istenir. Danışanlar hikaye oluştururken şuanda neler oluyor? ,resimdeki karakterler ne düşünüyor ve ne hissediyor? olaylar bu noktaya nasıl geldi? sonuç nedir? gibi sorular terapist tarafından yöneltilebilir. Sonrasında hikayeler aynı şekilde terapist tarafından yorumlanarak bir takım bulgulara ulaşılır. TAT çocuklar, gençler ve yetişkinlerde kullanılmakta kişiler arası ilişki dinamiklerini en iyi veren test olarak nitelendirilmektedir.
Wisc-r Zeka Testi Uygulaması (16 yaş ve üzeri için)
Zeka Testi.
RORSCHACH (Projektif Mürekkep Testi)
Rorschach Testi, İsviçreli psikiyatr Hermann Rorschach’ın bilimsel çalışmalarından yola çıkarak oluşturulmuş bir testtir. Bu test, Freud’un dinamik formülasyonuna dayanan projektif bir testtir ve uygulanan kişiye uyarıcı olarak mürekkep lekeleri gösterilir. Test yapılan kişinin verdiği kişisel ve nesnel tepkiler, testi uygulayan profesyonel tarafından incelenir ve analiz edilir.
Detaylı bilgi için bizi arayın
Uzman Klinik Psikolog Naz Öktem İletişim Bilgileri
Klinik: (0312) 418 85 95 Gsm: (0537) 776 53 53 E-mail: psknazoktem@gmail.com
RANDEVU ve Detaylı Bilgi Almak İçin Beni Arayabilirsiniz